Human Care – ideálny stropný zdvihák pre imobilné osoby

image

Human Care – výborný pomocník

Human Care patrí k špičke medzi stropnými zdvihákmi. Hoci je jeho základnou funkciou najmä dvíhanie imobilných pacientov, spoľahlivo zvládne aj ďalšie náročné funkcie.

Toto zariadenie je, okrem zdvíhania, ideálne aj na presun a prepravu imobilných osôb napr. z postele na invalidný vozík, do vane, do sprchy, na toaletu, do bazénov.

Stropný zdvihák Human Care výborne poslúži aj na rehabilitáciu a nácviky chôdze pacientov či už v nemocnici, centrách pre osoby s handicapom, alebo v rámci domácej starostlivosti.

Human Care – flexibilný pohyb po celom dome

Stropný zdvihák je namontovaný na systém koľajníc medzi jednotlivými miestnosťami, pričom zárubne sa prekonávajú pomocou tzv. prehupu a bez potreby ich úpravy. Miestnosti môžu byť, podľa želania klienta, riešené koľajnicovým systémom aj osobitne a vytvárajú tak samostatné jednotky. Veľmi estetická a nenápadná zdvíhacia kazeta zabezpečuje zdvih a spustenie klienta. Nosnosť je štandardne 220 až 300 kg. Koľajnicový systém sa kotví do stropu, bočných stien alebo na pomocné konštrukcie. Typ kotvenia sa prispôsobuje individuálnym podmienkam u klienta.

Human Care – technická špecifikácia
Stropný zdvihák sa skladá z:

A/ koľajnicového systému
B/ zdvíhacieho zariadenia – kazety
C/ vakov a závesov
D/ doplnkov

A/ Koľajnicový systém zdviháku
sa skladá z nasledujúcich komponentov:

– jednoduché koľajnice- preprava z bodu A do bodu B po línii koľajnice

– portálovo umiestnené koľajnice (v tvare H) – preprava z akéhokoľvek bodu v rámci dosahu portálu (najlepšie riešenie). Pohybujeme sa tak v rámci miestnosti vo väčšom priestore.

Koľajnice môžu byť medzi miestnosťami spojené a zárubne sa prekonávajú pomocou tzv. prehupu. Miestnosti môžu byť koľajnicovým systémom vybavené aj separátne (diskontinuálne) a vytvárajú tak samostatné jednotky.

Koľajnice sa kotvia priamo na strop, do bočných stien alebo na pomocné konštrukcie. Vždy v závislosti od materiálu a spôsobu konštrukcie budovy. Spôsob kotvenia sa navrhne po odbornej obhliadke našim pracovníkom.

B/ Zdvíhacie zariadenie – kazeta zdviháku
Zdvíhacia kazeta zabezpečuje zdvih a spustenie klienta. Nosnosť je štandardne 200 kg ale na žiadosť klienta sa dá zvýšiť. Používane dva typy kaziet:

Prehupová kazeta – umožňuje prehup medzi zárubňami a prekážkami

Jednoduchá kazeta – v rámci jednej miestnosti, prípadne sa odopína a premiestňuje ručne.

C/ Vaky a závesy k stropnému zdviháku Human Care

  • vaky bežné – široká škála vakov prepravných, kúpacích, toaletných
  • závesy špeciálne: určené na vertikalizáciu a nácvik chôdze
  • lehátka na horizontálny zdvih (jednotky intenzívnej starostlivosti)

D/ Doplnky k stropnému zdviháku Human Care
Váha – pomocou váhy upevnenej v systéme stropného zdviháku získate presné informácie o hmotnosti imobilnej osoby (bez stropného zdviháku je niekedy veľmi problematické odvážiť imobilného klienta na invalidnom vozíku)
Prepravný vozík – slúži na uskladnenie a prepravu zdvíhacích kaziet
Ergotréner – Zariadenie, ktoré slúži na (motorické) nadľahčovanie klientov pri nácviku chôdze
Kompletné informácie k stropnému zdviháku, ako aj inštruktažné video si pozrite tu.
Informačná brožúra k produktu na stiahnnutie tu.

Získajte tento produkt cez príspevok od štátu Kontaktujte nás