Na Human Care vám finančne prispeje aj štát

Tento výnimočný stropný zdvihák slúži nielen na zdvíhanie či premiestňovanie ŤZP osôb, ale aj na rehabilitáciu a nácvik chôdze. Aj vďaka tomu naň môžete získať príspevok od štátu.

 

Human Care je ideálnym riešením pre osoby s ŤZP aj pre ich opatrovateľky či opatrovateľov. Okrem praktických funkcií má aj množstvo ďalších výhod.

Perfektný pomocník pri nácviku chôdze

Stropný zdvihák Human Care je známy tým, že výrazne uľahčuje zdvíhanie osôb a ich premiestňovanie z miestnosti do miestnosti, čím zjednodušuje každodenné úkony, ako je napríklad osobná hygiena. Lenže tým jeho výhody zďaleka nekončia. Využiť ho môžete aj pri rehabilitácii a nácviku chôdze, a to priamo vo svojom byte či dome. Ako opatrovateľky či opatrovateľov vás to nestojí takmer žiadnu námahu a osoby, o ktoré sa staráte, sa budú tešiť z každého kroku vpred.

Využite finančný príspevok od štátu

Ústredie práce, sociálnych a rodiny vám na stropný zdvihák Human Care poskytne štátny príspevok za týchto podmienok:

  1. Ak je osoba s ŤZP odkázaná podľa komplexného posudku na zdvíhacie zariadenie.
  2. Ak sa zdvíhacie zariadenie neposkytuje ani nepožičiava na základe verejného zdravotného poistenia a  nie je porovnateľné so zdvíhacím zariadením poskytovaným z verejného zdravotného poistenia.
  3. Ak osobe s ŤZP nie je poskytovaná celoročná pobytová sociálna služba (s výnimkou poskytovania tejto služby nezaopatrenému dieťaťu na účely plnenia povinnej školskej dochádzky alebo sústavnej prípravy na povolanie).
  4. Ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydá právoplatné rozhodnutie o poskytnutí príspevku.

Radi vám poradíme, ako získať príspevok

Vo Velcone si uvedomujeme, že pri náročnej starostlivosti o ŤZP osoby nemáte čas sledovať komplikovanú a často sa meniacu legislatívu, preto vám radi poskytneme bezplatné poradenstvo.
Stačí zavolať na našu infolinku 0800 199 060.


    Máte záujem o podobné riešenie? Napíšte nám.

    Získajte tento produkt cez príspevok od štátu Kontaktujte nás