Nácvik chôdze a vertikalizácia imobilného pacienta


Nácvik chôdze efektívnejšie

Hľadáte zdvíhacie zariadenie, ktoré imobilnej osobe umožní každodenné bezpečné a efektívne nacvičovanie chôdze?

Poznáte to. Dostať imobilného, ležiaceho pacienta do vertikálnej polohy je náročná úloha pre rodinu alebo ošetrujúci personál. Podobne je to aj s nácvikom tréningom chôdze a telesnej rovnováhy. Namáhavé úkony, často krát na hranici dôstojnosti pacienta a sily opatrovateľa znemožňujú kvalitnú rehabilitáciu a rozvoj telesných zručností telesne postihnutej osoby.

Moderné technológie využívané pri zdvíhacích zariadeniach umožňujú okrem samotného zdvíhania imobilného pacienta aj nácvik chôdze a rovnováhy. Často ponúkajú aj možnosť nadľahčovania pacienta, čo mu umožňuje lepšie a technickejšie prevedenie požadovaných telesných cvičení a výraznejšie napredovanie v liečbe či samostatnom chodení.

Systémy na vertikalizáciu imobilnej osoby a nácvik chôdze realizujeme v dvoch základných prevedeniach:

  1. Jednoduchý systém – skladá sa z koľajnice, zdvíhacej kazety a závesu určeného na vertikalizáciu
  2. Ergotréner – je zložený z jednoduchého systému s použitím zariadenia na nadľahčovanie

Použitím závesu na vertikalizáciu a nácvik chôdze klient získa možnosť rozšírenia funkcie o veľmi účinnú pomôcku na zlepšenie celkového zdravotného stavu.

Klient sa vertikalizuje a vykonáva nácvik chôdze bezpečne upnutý v závese. Nehrozí riziko pádu a iných nežiaducich zranení. Vertikalizácia má veľmi pozitívny účinok na celkový zdravotný stav klienta. Vertikálna poloha posilňuje nielen kardiovaskulárny, muskulárny, nervový a tráviaci systém ale aj telo ako celok a je možná vo všetkých vekových kategóriách, už od malých detí.

Dôstojné cvičenie bez námahy

Podobne ako pri ostatných stropných zdvihákoch aj tento systém výrazne znižuje námahu ošetrovateľskému personálu aj samotnému pacientovi. Manipulácia pri vertikalizácii alebo nácviku chôdze nevyžaduje prítomnosť niekoľkých ošetrovateľov, je rýchla, flexibilná a bezpečná. Veľkým plusom pri práci s týmto zariadením je zachovanie najvyššej možnej miery ľudskej dôstojnosti imobilného pacienta.

Informujte sa ešte dnes.

Máte záujem systém na nácvik chôdze vyskúšať, potrebujete viac informácií, chcete sa poradiť o možnosti preplatenia zariadenia z príspevku od štátu?

Firma Velcon vám, okrem širokej ponuky zdvíhacích zariadení, zdravotníckych pomôcok, kompenzačných pomôcok pre telesne postihnutých, ponúka odborné, kvalitné poradenstvo na bezplatnej nonstop infolinke: 0800 199 060 alebo na www.velcon.sk.

Získajte tento produkt cez príspevok od štátu Kontaktujte nás