Príspevok na stropný zdvihák

Stropný zdvihák sa využíva aj na jednotkách intenzívnej starostlivosti

Stropný zdvihák – využitie na jednotke intenzívnej starostlivosti

Využite príspevok na stropný zdvihák

Stropný zdvihák je ako pomôcka pre imobilných ľudí podľa zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP zaradená medzi ostatné zdvíhacie zariadenia. To znamená, že príspevok na stropný zdvihák sa poskytuje ako príspevok na zdvíhacie zariadenie. Neplatí to len pre stropné zdviháky ale pre celú radu zdvíhacích zariadení pre imobilné osoby ako napr. schodolez, stoličkový výťah, schodisková plošina a zvislá zdvíhacia plošina. Tieto produkty tiež dodáva, montuje a servisuje na Slovensku firma Velcon s.r.o.

Výška príspevku na stropný zdvihák

Maximálna výška príspevku na stropný zdvihák je 11.617,88 Euro. Táto suma zväčša postačuje na projekt stropného zdviháku v rozsahu jedna až dve obytné miestnosti, kúpeľňa a toaleta. K tomu samozrejme sada vhodných závesných vakov a pokiaľ to priestory umožnia, aj nácviku chôdze či vertikalizácie.

Spoluúčasť klienta pri kúpe stropného zdviháka

Spoluúčasť klienta na cene stropného zdviháku je v závislosti od príjmu žiadateľa, najčastejšie sa jedná o 5% percent z ceny pomôcky.

Individuálne posúdenie ceny stropného zdviháka

Cena stropného zdviháku sa vždy odvíja najmä od rozsahu inštalácie koľajnicového systému, spôsobu jeho kotvenia, nutnosti úprav z dôvodov statiky, taktiež od množstva použitých zdvíhacích jednotiek, množstva a typu vakov a iných komponentov a faktorov vplývajúcich na cenu stropného zdviháku.

Bezplatná obhliadka priestorov

Na určenie ceny stropného zdviháku je potrebné vykonanie bezplatnej obhliadky a zamerania priestorov odborným pracovníkom firmy Velcon. Na základe tejto návštevy a zhodnotenia rozsahu a spôsobu inštalácie vo vašom dome či inštitúcii sa urobí presná cenová ponuka na dodávku a inštaláciu stropného zdviháku.

Získajte viac informácií

Pre viac informácií nám neváhajte zavolať na našu bezplatnú infolinku 0800 199 060, kde sa dozviete, ako postupovať pri vybavení príspevku a dohodnete si bezplatnú obhliadku. Pre ešte výhodnejší nákup stropného zdviháku vám odporúčame zaregistrovať sa na našom webe, aby ste sa stali držiteľom Karty výhod ZŤP. A my sa o vás postaráme.

Získajte tento produkt cez príspevok od štátu Kontaktujte nás