Stropný zdvihák odbremení jedného člena rodiny – môže mať príjem v zamestnaní

Mnoho ľudí na Slovensku ešte žije v určitej mylnej skepse voči pomôckam, ktoré sú napríklad v zahraničí už dávno každodennou samozrejmosťou. Je len otázkou času, kedy sa tieto často krát nenahraditeľné „vecičky“ stanú reálnou súčasťou imobilných ľudí aj na Slovensku.

Stropný zdvihák pre imobilných je zatiaľ vnímaný dosť opatrne, i keď hlavne v posledných rokoch jeho význam oceňuje stále viac a viac imobilných a ich opatrovateľov. Ľudia, ktorým sme inštalovali stropný zdvihák, nám väčšinou naozaj srdečne ďakujú a ich svedectvo o tom ako im stropný zdvihák zmenil celý spôsob opatery o svojho blízkeho je veľmi presvedčivé a zjavné. Chcel som sa tu ale viac zamerať na jeden osobitný, ale veľmi dôležitý aspekt stropného zdviháku. Na prvý pohľad to akoby nesúvisí spolu, ale naozaj stropný zdvihák môže rodine ktorá sa stará o imobilného pacienta priniesť aj vyšší príjem do domácnosti resp. ak ináč nie, tak minimálne ušetrenie nákladov za opatrovateľa. Samozrejme odhliadnuc od tých výhod a prínosov stropného zdviháka, ktoré sú priame a okamžité ako napr. ušetrenie zdravia opatrovateľa, dôstojnejšia a hlavne bezpečnejšia manipulácia z imobilným človekom, alebo možnosť vertikalizácie pacienta či nácviku chôdze a rehabilitácie.

Takže naspäť k téme ekonomického prínosu stropného zdviháku. Mali sme reálny prípad, kedy rodičia mali telesne postihnuté obe deti – dvojičky. Starostlivosť o dve deti všeobecne, nie je ničím ľahkým aj pri zdravých deťoch a jedna matka má čo robiť aby ich zvládla a často krát hlavne pri podobnom veku detí, to ani jedna osoba nezvláda. Predstavme si teda o akú intenzitu starostlivosti sa musí jednať pri dvoch nechodiacich deťoch, ktoré sa nedokážu ani najesť, ani ísť na wc, ani premiestniť (čo pri prenášaní invalidného vozíka resp. dvoch a iných pomôcok či procedúr pridáva rodičovi ďalšie kvantum námahy), či obliecť. Proste vo všetkom im treba asistovať, dvíhať ich a s nimi aj ďalšie veci, ktoré nutne potrebujú. A to sme nepovedali prípadný podaj liekov a pravidelné navštevovanie (niekedy denné) zdravotných alebo sociálnych inštitúcií.
V našom spomenutom prípade, jednoducho obaja rodičia museli zostať doma a ich príjem tvoril príspevok na opatrovanie cca 150 € + príležitostné privyrábanie si otca – po večeroch alebo víkendoch, ktoré tiež neprinieslo plnohodnotný príjem.

Vďaka nainštalovanému stropnému zdviháku Human Care s „prehupmi“ cez zárubne medzi miestnosťami, sa potreba stálej prítomnosti dvoch ľudí zrazu menila a postupne sa stratila. Jednoducho, za pomoci stropného zdviháku si matka poradila s opatrovaním aj sama. Zvládla s dieťaťom aj hygienu, keďže dieťa sa kúpalo priamo vo vaku stropného zdviháka, či toaletu alebo presun z postele alebo z invalidného vozíka. Dieťa bolo upnuté vo vaku a bezpečne a stabilne, bez pocitu naťahovania či bolesti pohodlne fixované tak ako potrebujeme. Zároveň bolo dieťa vo vertikálnej polohe, čo je zdraviu často veľmi prospešné oproti stále ležatej alebo sediacej polohe (dekubity, trávenie, psychický stav..) V neposlednom rade, matka mohla hocikedy, keď vznikol časový priestor z dieťaťom cvičiť a rehabilitovať, čo je nepochybne kľúčová vec pri zlepšení niektorých zdravotných postihnutí. Všimnite si koľko aspektov života alebo opatery o imobilného človeka nám pomáha zlepšiť stropný zdvihák. A to sme sa až teraz dostali ku pointe tohto článku, kde chceme ešte podčiarknuť aj ekonomický význam stropného zdviháku. Otec od určitého momentu zistil, že je možné, aby si našiel stabilnú prácu a začal zarábať viac peňazí do rodinného rozpočtu, ktorý bol doteraz tak poddimenzovaný. Je úžasné, keď zistíte, že práve vami dodaná pomôcka, takýmto zásadným spôsobom zmenila život jednej rodiny, to je naozaj pocit dobre vykonanej práce.

Azda nakoniec ešte pripomenieme, že na stropný zdvihák dal príspevok štát cez úrad práce sociálnych vecí a rodiny doplatok 5%, ktorý vznikol ako spoluúčasť klienta na cene stropného zdviháku, sa podarilo prefinancovať na základe žiadosti o príspevok v nadácii, ktorú sme rodine odporučili. Môžeme to teda zhrnúť tak, že rodina pri nulovej investícii zo svojich peňazí dostala obrovský benefit vo forme stropného zdviháku, ktorý sa stal pre nich nie len pomôckou, ale vyslovene opatrovateľom ich najbližších. Veríme, že podobných prípadov, kedy ľudia objavia na vlastnej koži prínosy stropného zdviháka bude pribúdať a postupne sa dostaneme v starostlivosti o imobilné osoby na úroveň krajín západnej Európy či USA.

stropnyzdvihak_7 stropnyzdvihak_4 Stropnyzdvihak_1 stropnyzdvihak_6


    Máte záujem o podobné riešenie? Napíšte nám.

    Získajte tento produkt cez príspevok od štátu Kontaktujte nás