Vertikalizácia a jej význam pre imobilného pacienta

Vertikalizácia imobilného pacienta

Imobilní pacienti sú väčšinou pacienti ležiaci resp. sediaci. Vertikalizácia je úspešná a osvedčená metóda, ktorá pacientom, za pomoci zdvíhacích zariadení, umožňuje „postaviť sa“ do vertikálnej polohy, prípadne začať s nácvikom chôdze alebo udržiavania telesnej rovnováhy. Medzi kvalitné zdvíhacie zariadenia, ktoré spĺňajú aj tie najnáročnejšie technické kritériá, patrí stropný zdvihák Human Care od firmy Velcon.

Stropný zdvihák Human Care slúži okrem funkcie prekonávania architektonických bariér aj na rehabilitáciu, nácvik chôdze pacientov a vertikalizáciu. Využívať sa dá bez obmedzenia v nemocniciach, centrách pre osoby s telesným, zdravotným znevýhodnením, liečebných a rehabilitačných ústavoch, ale aj v domácich podmienkach – v byte či rodinnom dome. Toto zariadenie ponúka kvalitnú starostlivosť a mobilitu v rámci akéhokoľvek priestoru.

Aký význam má vertikalizácia?

Vertikalizáca má pre imobilného pacienta obrovský význam. Odborníci z praxe ale aj rodinní opatrovatelia opisujú výrazne pozitívne zmeny v zdravotnom stave ich klienta či rodinného príslušníka. Vertikalizácia:

 • zlepšuje srdcovo – cievny systém a ventilácie pľúc
 • pôsobí preventívne proti zápalu pľúc a pľúcnej embólii
 • pôsobí preventívne proti osteoporóze
 • pôsobí preventívne proti zápalovým procesom močového systému
 • zlepšuje peristaltiku čriev
 • zabraňuje úbytku a oslabeniu svalovej hmoty
 • pôsobí preventívne proti vzniku dekubitov
 • pôsobí preventívne proti vzniku kontraktúr
 • zlepšuje pohyblivosť kĺbov

Vertikalizácia sa odporúča pri nasledovných diagnózach:

 • po úrazoch DKK
 • po úrazoch chrbtice
 • prípadne aj HKK
 • po operácii pohybového systému
 • po cievnych, mozgových príhodách
 • a iných diagnózach s obmedzenou lokomóciou.

Chcete vedieť viac?

Chcete sa o metóde vertikalizácie dozvedieť viac? Máte záujem o kúpu zdvíhacieho zariadenia? Alebo sa potrebujete poradiť s odborníkmi o možnosti preplatenia zdvíhacieho zariadenia z príspevku od štátu pre držiteľov preukazu ZŤP?

Firma Velcon vám, okrem širokej ponuky zdvíhacích zariadení, zdravotníckych pomôcok, kompenzačných pomôcok pre telesne postihnutých, ponúka odborné, kvalitné poradenstvo na bezplatnej nonstop infolinke: 0800 199 060 alebo na www.velcon.sk.

Získajte tento produkt cez príspevok od štátu Kontaktujte nás