Kvalitné stropné zdviháky pre NRC Kováčová a ŠLÚ Marína Kováčová

Velcon daroval kvalitné stropné zdviháky

Poskytnutím 3 stropných zdvihákov sme sponzorsky podporili a uľahčili prácu rehabilitačných pracovníkov v Špecializovanom liečebnom ústave Marína v Kováčovej, ktoré patrí k špičkovým rehabilitačným zariadeniam na Slovensku.

Tešíme sa, že zo zariadení majú prospech nielen zamestnanci, ale hlavne pacienti, ktorých presun do termálnych, perličkových alebo vírivých vaní sa tak stal oveľa jednoduchší a to hlavne u pacientov s ťažším pohybovým postihnutím či už na vozíku alebo s nadváhou.

Kvalitný stropný zdvihák umožňuje pacientom a personálu, okrem efektívnejšej rehabilitácie, aj lepší a ľahší nácvik chôdze. Nácvik chôdze je dôležitým (aj psychickým) momentom v rehabilitačnom procese. Využívanie stropného zdviháka slúži k výraznej fyzickej pomoci personálu, k zlepšeniu psychickej a telesnej pohody pacienta a k celkovému dôstojnejšiemu zaobchádzaniu s pacientom.

Skvelá pomôcka pre pacienta aj ošetrovateľa

Používanie stropného zdviháku odstraňuje námahu pre ošetrovateľa aj samotného pacienta. Dôkazom sú slová riaditeľa liečebného ústavu Marína, pána doktora Vladimíra Čavoja, ktorý na otázku „ako jeho zamestnanci a pacienti vnímajú túto pomôcku“ odpovedal:

„V prvom rade sa chcem poďakovať v mene zamestnancov a pacientov firme Velcon za veľkorysý dar. Stropný zdvihák je od začiatku intenzívne využívaný, pochvaľujú si ho zamestnanci pre jednoduchú manipuláciu a samozrejme aj pacienti, ktorí doteraz nemali možnosť spoznať blahodarné účinky kováčovskej termálnej vody.“

Stropný zdvihák aj pre Národné rehabilitačné centrum

Firma Velcon darovala kvalitný stropný zdvihák aj Národnému rehabilitačnému centru v Kováčovej, kde v kombinácii s bradlovým chodníkom slúži ako každodenná liečebná a rehabilitačná procedúra Stropný zdvihák od Velconu sa tak stal súčasťou liečby v najväčšom slovenskom rehabilitačnom centre. O skúsenostiach a jeho prínose pre pacientov a ošetrovateľov, vám najlepšie povedia sami zamestnanci a pacienti v NRC. Návštevou v tomto špecializovanom centre môžete získať podrobné informácie z praxe, porozprávať sa s odborníkmi ale aj samotnými pacientmi.

Alebo stačí zavolať na bezplatnú infolinku firmy Velcon: 0800 199 060 a spýtať sa na všetko, čo vás zaujíma.

Získajte tento produkt cez príspevok od štátu Kontaktujte nás