kategória : Funkcie stropného zdviháku

Na čo slúži stropný zdvihák, aké je využitie stropných zdvihákov a základné funkcie pre uľahčenie života imobilného človeka a opatrovateľa.